Company Data

Rr. Pajazit Islami p.n. 12000 Fushë Kosovë,
Rep. e Kosovës
+381 (0) 38 721-294
+381 (0) 38 721-295
reckos.shpk@gmail.com
reckos@live.com